Rozwiązania zastosowane w systemie wentylacji mieszkaniowej LUNOS

Rozwiązania zastosowane w systemie wentylacji mieszkaniowej LUNOS

Świeże powietrze bez przeciągów i dobra izolacja akustyczna, to podstawy zdrowego klimatu pomieszczeń mieszkalnych. Ich komfort zależy w dużym stopniu od zlokalizowania i jakości nawiewników powietrza. Dlatego wszystkie nawiewniki LUNOS są wyposażone w zabezpieczenie przed naporem wiatru i w przesłonę strumienia, które umożliwiają wolny od przeciągu rozproszony przepływ powietrza. Ważną kwestią jest również starannie zaplanowanie miejsca montażu nawiewnika.

 

Jeżeli wpływające powietrze będzie ogrzewane możliwie szybko i poza strefą pobytu ludzi, to wykluczone jest ryzyko powstawania przeciągu. Z tego względu konieczne jest optymalne ulokowanie nawiewnika w stosunku do powierzchni grzewczej. Dlatego przy podanych poniżej symulacjach TU-Dresden [Uniwersytet Techniczny Drezno] jako kryterium jakościowe wybrano ryzyko powstawania przeciągu DR (Draft-Risk). Nie może ono przekroczyć 15 % w obrębie strefy pobytu, tzn. że 15 na 100 osób będzie uskarżać się na przeciąg w tym miejscu pomieszczenia. Do prezentacji wybrano temperaturę zewnętrzną wynoszącą -5oC (zimny środek zimy).

 

Dosyć dobrym rozwiązaniem jest też zainstalowanie nawiewnika ALD ponad oknem. Świeże powietrze napływa do pomieszczenia, opada w kierunku grzejnika i ogrzewa się przed rozprzestrzenieniem się w budynku. Ryzyko przeciągu (parametr DR) na poziomie podłogi jest bardzo niskie.

 

O optymalnej lokalizacji nawiewnika mówimy, gdy zostanie on zamontowany przez ścianę nad kaloryferem pod oknem. Wpływające powietrze może zostać natychmiast ogrzane przez kaloryfer i wtedy nie należy oczekiwać przeciągu w strefie pobytu. Różnica pomiędzy 0,25-krotną (u góry) a 0,5-krotną (na dole) wymianą powietrza jest niezauważalna w części pobytowej pomieszczenia.

 

Ulokowanie nawiewnika przez ścianę nad kaloryferem nad oknem też nie jest złym rozwiązaniem. Świeże powietrze wpływa nad oknem, opada i jest ogrzewane przez grzejnik, zanim dotrze do strefy pobytowej. W takim przypadku wystąpi niewielkie ryzyko (<5%) przeciągu miejscowo przy podłodze. Tutaj również różnica pomiędzy 0,25-krotną (u góry) a 0,5-krotną (na dole) wymianą powietrza jest prawie niezauważalna w części pobytowej pomieszczenia. Tylko bezpośrednio pod nawiewnikiem można zauważyć wyższe ryzyko przeciągu (do 20 %) przy 0,5-krotnej wymianie powietrza.

 

Wszystkie symulacje wyliczane są dla pustych pomieszczeń. W rzeczywistości przy użytkowaniu pomieszczenia umeblowanie i firanki oddziaływują pozytywnie na przepływ powietrza z zewnątrz poprzez nawiewnik. Firanki na przykład działają jak komin i powodują szybsze ogrzewanie powietrza.

 

Przypatrując się dokładniej, ulokowanie nawiewnika przez ścianę nad kaloryferem u góry z boku obok okna też nie jest błędem. Przy podstawowej wymianie powietrza wynoszącej 0,25 l/h (u góry) powietrze z nawiewnika opada głównie w dół. Niewielka część odkłada się przy suficie. Ogrzewanie następuje jednak nadal poza strefą przebywania ludzi tak, że tylko w jednym rogu istnieje ryzyko przeciągu wynoszące poniżej 15%.

Przy 0,5-krotnej wymianie powietrza (na dole) wpływające powietrze przemieszcza się dalej do pomieszczenia. Krytyczny zakres leży nadal poza strefą pobytową. Ryzyko przeciągu w strefie przebywania ludzi kształtuje się nadal poniżej 15 % i ogranicza się do małej strefy bocznej.

 

Możliwa jest również kombinacja nawiewników ALD z ogrzewaniem podłogowym. Ze względu na niską konwekcję powstają wprawdzie nieco gorsze przepływy w pomieszczeniu, ale przy 0,25-krotnej wymianie powietrza (u góry i na dole) można przyjąć nadal, że sytuacja nie jest krytyczna. Przy ulokowaniu nawiewnika pod oknem (u góry) powietrze z nawiewnika opada w dół. Ogrzanie powietrza następuje również poza strefą przebywania ludzi.

Przy ulokowaniu nawiewnika u góry z boku obok okna (na dole) sytuacja jest nieco mniej korzystna. Wpływające powietrze przemieszcza się dalej do pomieszczenia i w pobliżu podłogi w jednym rogu strefy pobytowej może powstać ryzyko przeciągu do 20%.

 

 

Nawiewniki ALD z LUNOtherm do nowo budowanych i modernizowanych budynków

Nawiewniki uważane są często za element szpecący elewację budynku. Dzięki nowemu elementowi LUNOtherm, otwór pozwalający na dopływ powietrza znika z powierzchni ściany zewnętrznej.
Firma wyszła naprzeciw życzeniom użytkowników i zaplanowała system, w którym nawiewniki nie zakłócają kształtu fasady. Po raz pierwszy można zrealizować wszystkie korzyści zastosowania nawiewników powietrza, takie jak: wysoki przepływ powietrza, brak przeciągów, higiena i zabezpieczenie przed hałasem, w połączeniu z ich niewidocznością na elewacji budynku. W tym celu jako element zamykający nawiewnik w warstwie izolacyjnej docieplenia umieszcza się LUNOtherm. Otwór doprowadzający powietrze znajduje się wtedy w nadprożu lub w ościeżach okiennych. Może być on zamontowany z boku obok okna tak, żeby można było bez problemów zamontować również skrzynię z roletą okienną. LUNOtherm dostarczany jest w takiej grubości, jaka jest grubość materiału izolacyjnego i montowany dokładnie tak samo, jak płyta izolacyjna warstwowego systemu izolacji cieplnej. Projektowanie i wykonanie ułatwia szczegółowa instrukcja montażu. 

 

Ponieważ LUNOtherm montowany jest w obrębie rozprzestrzeniania się ognia, to jego przydatność została sprawdzona w ramach ogólnego dopuszczenia budowlanego DlBt [Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej]. Zgodnie z tym LUNOtherm A może być montowany w niepalnym systemie warstwowej izolacji cieplnej wg DIN 4102-A, a LUNOtherm B w trudno zapalnym systemie warstwowej izolacji cieplnej wg DIN 4102-B1 przy grubości izolacji do 300 mm.

 

Zmniejszenie warstwy izolacji cieplnej w obrębie szczeliny wentylacyjnej kompensowane jest niewielką przewodnością cieplną rdzenia izolacyjnego elementu LUNOtherm wynoszącą λ=0,03 W/mK. Różnica temperatury na fasadzie wynosi maks. 2,5 K.


LUNOtherm A-60 daje się również dobrze dopasować w ściany nowych budynków. W bloczkach wykonuje się odpowiedni otwór.

 

LUNOtherm można stosować w najróżniejszych systemach elewacji: tynk cienko lub grubo warstwowy czy oblicówka. Kratkę zabezpieczającą przed insektami można dopasować kolorystycznie tak, żeby otwór wlotowy był prawie niewidoczny.

 

LUNOtherm A

Zakończenie fasadowe dla nawiewnika ALD-R i dla urządzeń wentylacyjnych.
Typ elementu LUNOtherm A stosowany jest przy niepalnych fasadach z materiałów budowlanych klasy A1 lub A2 według normy DIN 4102.

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 980 x 480 x grubość izolacji cieplnej warstwowego systemu docieplenia (możliwość skracania na szerokości w      zależności od sytuacji montażowej). 

Izolacyjność akustyczna w stanie otwartym: w zależności od długości nawiewnika podwyższenie o 1 – 2 dB 

LUNOtherm B

Zakończenie fasadowe dla nawiewnika ALD-R i dla urządzeń wentylacyjnych.
Typ elementu LUNOtherm B stosowany jest przy trudno zapalnych fasadach z materiałów budowlanych klasy B2 według normy DIN 4102.

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1000 x 500 x grubość izolacji cieplnej warstwowego systemu docieplenia (możliwość skracania na szerokości w      zależności od sytuacji montażowej).

Izolacyjność akustyczna w stanie otwartym: w zależności od długości nawiewnika podwyższenie o 1 – 2 dB.